Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Občina Medvode še nima vzpostavljenega lastnega sistema merjenja hitrosti, prav tako še ne razpolaga z ustrezno programsko opremo, zato namestitev stacionarnega merilnika ni možna. Vzpostavitev sistema bi presegla najvišjo dovoljeno vrednost projekta 20.000 EUR. Iz tega razloga je predlog izločen iz glasovanja.


Zmanjšanje hitrosti na cesti 413 med tablo Valburga in gasilskim domom Smlednik

Jan Dolinar Jan Dolinar  –  06. 05. 2021  –  KS Smlednik

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Cesta je zelo prometna in vozniki ne upoštevajo omejitev hitrosti, pogosto so med njimi tudi vozniki tovornih vozil. Obenem je to šolska pot na kateri je pločnik mestoma zelo ozek (približno 50cm), mnogokrat pa so na njem postavljeni tudi smetiščni zabojniki.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam ukrepe za zmanjšanje hitrosti.

Trenutno je v veljavi omejitev hitrosti na 40km/h tik pred gasilskim domom. Tam vozniki običajno res zmanjšajo hitrost, a večinoma zaradi ovinka ki sledi. Pred tem odsekom pa je cesta relativno ravna kjer vozniki vozijo z višjo hitrostjo.

Ker uporaba umirjevalca hitrosti, oziroma ležečega policaja zaradi kategorizacije ceste ni mogoča, predlagam edini preostali možen ukrep, in sicer uporabo stacionarnega merilnika hitrosti. Glede na razmere, je to edini ukrep ki ima učinek na zmanjšanje hitrosti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov