Postavitev cestnih luči pod gostilno Mihovec; pri oranžnih hišah

Aljaž Rezar Aljaž Rezar  –  06. 05. 2021  –  KS Pirniče
131.JPG
131.JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Že več let na odseku pod gostilno Mihovec manjka cestna luč. Težave imamo stanovalci oranžnih stanovanjskih hiš, saj pri zavijanju v ulico ponoči ne vidimo uvoza. 

Pred leti se je zaradi neosveteljenosti tu zgodila celo prometna nesreča, ko je voznik v temi zmotno zavil v ulico že nekaj metrov prej in z vozilom obvisel na visokem robniku. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev cestne luči. S postavitvijo bi povečali prometno varnost na tem območju Pirnič. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo postaviti cestno luč. 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Predlagam, da se luč postavi ob uvoz v ulico, na parcelo 218/5. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Projekt se lahko izvede kadarkoli v tem časovnem obdobju. 

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.Vrednost projekta: 7000 €

Komisija je v dogovoru s predlagateljem projekt razširila iz postavitve ene luči javne razsvetljave na postavitev več luči javne razsvetljave na celotnem neosvetljenem odseku ceste. • Datum objave 07. 10. 2021


  Načrtovanje

  V sodelovanju s predlagateljem pripravljamo popis potrebnih del.

 • Datum objave 19. 05. 2022


  Se izvaja

  Hkrati z gradnjo plinovoda na tem območju je izvajalec že vgradil cevi za električno napeljavo. Čakamo še postavitev novih luči javne razsvetljave.

 • Datum objave 03. 11. 2022


  Izveden

  Postavili smo 5 novih luči javne razsvetljave. Končna vrednost projekta: 7.000 EUR