Ta projekt ni bil izglasovan.

Informativna knjižica o Polhograjcih z dodatkom vrečke za smeti

Barbara Kozamernik Barbara Kozamernik  –  06. 05. 2021  –  Polhograjci 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V zadnjem letu smo opazili velik porast obiskovalcev naših prelepih Polhograjcev. Kmalu smo opazili, da so avtomobili parkirani vsepovsod, tudi na zasebnih zemljiščih, pohodniki so hodili tudi čez naša dvorišča, občasno so nastali tudi prometni zamaški na lokalnih cestah. Prav tako smo na naših sprehodih opažali, da so smeti odvržene vsepovsod in da je količina večja kot prejšnja leta.

Predlog bi torej naslovil dve težavi:

- nepoznavanje pohodniških poti in urejenih parkirišč s strani obiskovalcev

- odvržene smeti vsepovsod v naravi

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Informativna, 4-stranska knjižica velikosti A5 bi obiskovalcem podala osnovne informacije o Polhograjskih dolomitih (tisti del v občini Medvode), o posebnostih (tudi zaščitene rastline) in predvsem zemljevid z označenimi pohodnimi potmi in parkirišči, kjer je parkiranje dovoljeno. Prav tako bi podali nekaj informacij o odgovornem in okolju prijaznem obnašanju v naravi.

Predhodno bi bilo potrebno, da Občina Medvode uredi določena parkirišča in jih označi.

Knjižici bi bila priložena tudi mala biorazgradljiva vrečka za smeti z navodilom, da v naravi smeti odnesemo s seboj v dolino oziroma domov. Cilj je ozavestiti obiskovalce o odgovornem obnašanju v naravi.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo zbrati uporabne informacije o Polhograjskih dolomitih, dodati zemljevid urejenih pešpoti in parkirišč. Oblikovati in natisniti knjižico. Dodati malo vrečko za smeti.

Predhodno bi bilo potrebno, da Občina Medvode uredi parkirišča na tem območju.

Knjižice bi se razdeljevalo (lahko prostovoljci, lahko se plača študente) tekom vikenda obiskovalcem, pohodnikom na parkiriščih (lahko se zatakne za brisalce parkiranih avtomobilov). Prav tako bi knjižice bile na voljo v gostilnah, kjer se pohodniki ustavijo, v TIC-u Medvode itd.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Knjižice bi se razdeljevalo na parkiriščih na območju Polhograjcev 1 (javne površine) in po gostilnah, če bi se lastniki/najemniki strinjali.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Priprava materiala oz. knjižice se lahko začne takoj, ko bo Občina Medvode uredila in označila parkirišča po dolini Ločnice, na Topolu, proti Belemu.

Razdeljevanje knjižic bi potekalo čez vikend spomladi in jeseni, ko je tudi največ obiskovalcev.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Zaenkrat ni dodatnih virov financiranja.


Vrednost projekta: 10000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov