Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dokler sodni postopek določitve funkcionalnega zemljišča na predmetnem območju, ki je predlog projekta, ne bo rešen, se na območju ne morejo izvajati nobena dela ali projekti. Iz tega razloga se projekt izloči iz glasovanja.


Hitrostne ovire ob blokih na Škofjeloški cesti

Živa Živa  –  06. 05. 2021  –  Preska
124.jpg
124.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Intervencijska pot, ki dejansko služi kot cesta do parkirišč ob blokih na Škofjeloški cesti, vodi tik ob vhodih v stanovanjske stavbe. Veliko voznikov pridrvi po tej poti s preveliko hitrostjo, kar je nevarno, posebej za otroke, ki jih je v naselju veliko.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo namestitev montažnih hitrostnih ovir vzdolž blokov od Škofjeloške 11 do Škofjeloške 29. Skupaj s prometnim znakom za omejitev hirosti na 5 km/h, bi bila ukrepa učinkovita za umiritev hitrosti na tej poti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Hitrostne ovire so lahko montažne in se jih pritrdi na asfalt v ustreznem medsebojnem odmiku, skupno se namesti cca 10 hitrostnih ovir.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

k.o. Preska, parcelna št. 167/2

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

/

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov