Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Zemljišče ni v lasti Občine Medvode. Za izvedbo podanega predloga predlagatelj ni predložil soglasja lastnika zemljišča, zato je projekt izločen iz glasovanja.


Ureditev ob športnem igrišču Partizan

Živa Živa  –  06. 05. 2021  –  KS Medvode - center
123.jpg
123.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Košarkaško igrišče in skate park v Partizanu sta že dotrajana - talna površina je razpokana, klopi že nekaj let ni več, nekatere rampe za rolkanje so poškodovane. Z ureditvijo območja, bi edinemu športnemu igrišču v tem delu Medvod, povrnili športni in družabni utrip.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo postavitev petih klopi in pitnika ter zasaditev dreves. V sklopu kakšnega prihodnjega projekta, z več finančnimi sredstvi, pa tudi preplastitev površine košarkaškega igrišča.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V linijo obstoječih smrek bi namestili tri klopi ter dve klopi na drugo stran košarkašega igrišča. Prostor za pitnik bi umestili glede na bližino vodovodne napeljave. Zasaditev novih dreves (na strani proti teniškemu balonu) ter v razširitvi zelenice (smer Kavarna Sotočje). Izvedli bi manjša popravila ramp za rolkanje.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

k.o. Medvode, parcelne št. 342/6 in 342/7.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

/

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov