Ta projekt ni bil izglasovan.

OTROŠKO IGRIŠČE - VAŠKI GENERACIJSKI PARK

Cvetka Židan Valjavec Cvetka Židan Valjavec  –  06. 05. 2021  –  KS Pirniče
121.jpg
121.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V petih vaseh KS Pirniče za druženje krajanov vseh generacij nimamo vaškega parka in igrišča za pretežno predšolske otroke. Projekt je osnovan na druženju in prenašanju znanja in izkušenj med generacijami. Rešujemo tudi problematiko prostora , kjer bi se lahko družile tudi mlade mamice z vozički in predšolski otroci, kakor tudi ostali.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Zato predlog da v parku ob Domu krajanov Pirniče uredimo park z otroškim igriščem, ki bo predstavljal medgeneracijsko sodelovanje in druženje, kakor tudi prostor za društvene aktivnosti na vseh področjih družbenega delovanja. Park in igrišče bi bila usmerjena v 1. del, ki bi predstavljal igrala  primerna za predšolske otroke, 2.del ki bi predstavljal urbano vrtnarjenje z visokimi gredami za samooskrbo z vrtninami in gredico z medonisnimi zelišči in 3.del z urejemini krmilnica za ptice in žuželke, z manjšim čebelnjakom, izposojevalnico knjig in klopcami za druženje, izobraževanja, predavanja na prostem, branje, idp.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

1.Postavitev vsaj treh igral ( hiška s toboganom, gugalnica, pokriti peskovnih v kotu parka, otroška mini kuhinja...) na ograjeni podlagi s peskom( podobno kot igrišče pri OŠ Medvode), postavitev 4 -5 klopc, postavitev  panelne ograje okoli parka v višini 1m, postavitev košev za smeti, asfaltiranje preostalega makadamskega dela okoli Doma krajanov Pirniče. 

2. Postavitev enostavnega objekta manjše vrtne ute, za vrtnarsko orodje, postavitev dveh ali treh visokih gred, ureditev zeliščnega dela vrtička, postavitev čebelnjaka in krmilnice za ptice in žuželke.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Predlagani projekt bi se izvedel v parku Doma krajanov Pirniče, ki je v lasti KS Pirniče.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

V obdobju od 7. 2021 do 31.12.2022.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Del sredstev bi lahko prispevala tudi KS Pirniče, iz proračunskih sredstev za svoje delovavnje po predhodnem dogovoru. Sredstva predlaganih aktivnosti v parku z 2. točke bi pokrili iz sredstev javnega razpisa iz področja družbenih dejavnosti Občine Medvode po projektu TD Pirniče. Del stroškov dela bi pokrili s prostovoljnim delom prostovoljcev KS Pirniče.


Vrednost projekta: 18000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov