Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Občina Medvode je skupaj s konzorcijem občin, ki ga sestavljajo poleg Občine Medvode še Mestna občina Ljubljana, Občina Domžale, Občina Dobrova Polhov Gradec, Občina Brezovica, Občina Logatec, Občina Idrija, Mestna občina Koper, Občina Izola, Občina Piran in Občina Ankaran, oddala prijavo na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti, v sklopu katerega je predviden tudi razvoj mobilne aplikacije za pametne naprave, eden izmed ciljev pa je tudi upravljanje z viri in infrastrukturo, kamor sodi tudi mirujoči promet. Iz tega razloga se projekt izloči iz glasovanja.


'Pametno' parkiranje v Polhograjcih

Ivan Belec Ivan Belec  –  06. 05. 2021  –  Polhograjci 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog ureja promet in parkiranje na območju Polhograjcev. Predvsem na območju dostopnih poti na Katarino, kjer so oblegana izhodišča znanih pohodnih poti in izletniških točk. V posameznih letnih obdobjih nastajajo nepregledne množice voznikov, ki ne vedo kje lahko parkirajo avtomobil. Pogosto parkirajo na vozišču, s tem ožajo cestišče, ustvarjajo gnečo na cesti in onemogočajo intervencijske dostope za lokalne prebivalce. V letu 2020 je zaradi prometnega kaosa večkrat morala posredovati policija, promet pa urejati civilna zaščita. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlog vključuje pridobitev e-aplikacije za uporabo na pametnih telefonih in prilagoditev na konkretno območje. Z uvedbo pravilnega, varnega in plačljivega parkiranja, bi pomembno prispevali k urejanju trajnostne mobilnosti v krajinskem parku. Z urejenim sistemom parkiranja bi upravljali s količino obiskovalcev z avtomobili in bi lahko postopno prehajali tudi na druge oblike mobilnosti.  Obiskovalci bi ob plačilu parkirnine prejeli pomembno sporočilo, da vstopajo v krajinski park s posebnim varstvenim režimom. Plačljiv sistem parkiranja (po dostopni ceni) bi ustvaril stalne prihodke za nadaljnja neposredna vlaganja v kraje. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Nakup licence npr. ParkMeWise (https://www.parkmewise.com/) ali podobne aplikacije, ki se že uspešno uporablja v nekaterih slovenskih krajih (npr. Bohinj). Prilagoditev na konkretno območje, popis primernih lokacij za varno parkiranje, promocija aktivnosti, ozaveščanje obiskovalcev in prebivalcev ter občasen redarski nadzor. Morebitna kasnejša nadgradnja aplikacije bi lahko pomenila e-dostop do drugih zanimivih krajevnih informacij za obiskovalce. Povezali bi lahko kulturo, domoznanstvo in turizem.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

'Pametno' parkiranje bi izvajali na že urejenih parkiriščih v naseljih (npr. pred OŠ Topol) in postopno na 'divjih' parkiriščih ob poteh. Znano je, da Občina Medvode že identificira nekatere parcele za ureditev dodatnih parkirišč v dolini Ločnice. Po uvedbi aplikacije bi lahko preverila tudi statuse zemljišč, kjer obiskovalci že parkirajo. Po strokovnem pregledu bi jih uredila za parkiranje ali pa bi parkiranje na njih prepovedala. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Med 1. 7. 2021 in 31. 12. 2021 - nakup, prilagoditev in uvedba aplikacije.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ob potrebi dodatnih varnih zemljišč za parkiranje smo pripravljeni odstopiti zemljišče - travnik v brezplačno nekajletno uporabo (ponudba s konkretnim predlogom in soglasjem lastnika  je bila v letu 2020 že posredovana na občino). Ob tem bi bilo potrebno urediti zamenjavo območja/nova ureditev mej med dvema občinama. Kot nam je znano so bile pobude za to ureditev že podane iz drugih razlogov.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov