Ta projekt ni bil izglasovan.

Dodatna igrala na igrišču

Nataša Nataša  –  05. 05. 2021  –  KS Senica

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Prostor je velik in ko je veliko otrok kar malo zmanjka, da bi se otroci igrali

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam igrala za motoriko in obnovo peskovnika

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

/

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Igrišče Seniček in pred KS

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

/

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

/


Vrednost projekta: 8000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov