Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Občine Medvode, zato projekt ne izpolnjuje pogojev, da bi bil uvrščen na glasovanje. Društvo je pravna oseba zasebnega prava (ustanovljeno in upravljano s strani članov), Občina Medvode pa pravna oseba javnega prava. PARTIZAN MEDVODE, DRUŠTVO ZA ŠPORT, REKREACIJO IN ŠPORTNO VZGOJO je v uradnih evidencah zavedeno kot aktivno društvo, zastopnik je znan.


TVD "Partizan" Medvode

Fizično oddan predlog Fizično oddan predlog  –  05. 05. 2021  –  KS Medvode - center

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Telesno vzgojno društvo Partizan Medvode formalno še obstaja, dejansko pa ni aktivno, ker je že nekaj let brez zakonito izvoljenih organov vodenja, upravljanja in članstva. 

Predlagam, da občina prevzame vse premoženje - t.j. Dom Partizana, Brunarico na Osolniku in pripadajoče parcele. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

V delu Doma Partizan že deluje Klub Jedro v lasti občinskega zavoda "Sotočje" - s celostnim prevzemom Doma bi občina pod novim vodstvom omogočila nadaljnji razvoj telesne vzgoje in kulture zainteresiranim občanom in mladim. 

S prevzemom Brunarice in prenosom upravljanja na Planinsko društvo Medvode bi le-to pridobilo svojo planinsko postojanko ter tako še razširilo aktivnosti v smeri razvoja turizma v občini. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Naslednik Partizana Slovenije je Športna uprava Slovenije, s sedežem v Ljubljani, Tabor 14, na Koprski ulici 94. Po nepreverjeni informaciji je le-ta lastnica tudi premoženja Partizana Medvode. Potrebno je preveriti dejansko stanje lastništva ter pod kakšnimi pogoji je mogoč prenos na občino. 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Dom Partizana: k.o. Medvode, parcela 354, 342/4, 6 in 9. 

Brunarica na Osolniku: k.o. Studenčice, parcela 904/2 in 919/2. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Predlagatelj: Matevž Barle (enak predlog so oddali tudi: Josipina Barle, Darija Dragomirović, Marija Babnik, Zmago Stadler, Marija Stadler, Julij Novljan in Marčela Novljan Lovrinčić) .


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov