Hitrostne ovire

Goricane  –  18. 04. 2021  –  KS Vaše – Goričane

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Postavitev hitrostnih ovir skozi naselje Goričane.Po novi cest so se hitrosti povečale .Popravilo cestišča čez most v Goričanah

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev ovir pri mostu v Goričanah mogoče krožišče na križišču za Vaše ali pa nivojsko križišče kot je pri nogometnem igrišču. Zaradi velikih hitrosti. Upam da v prihodnosti ne pride do nesreče s smrtnim izidom. Na križišču za Vaše je tudi prehod za pešce sredi ovinka kjer hodijo otroci v šolo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 7. 2021 in 31. 12. 2022.

Cim prej

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

.

Vrednost projekta

16000 €

V dogovoru s predlagateljem projekt vsebuje izdelavo prometne študije z analizo hitrosti in izdelavo predloga možnih rešitev. Glede na rezultate prometne študije sledi izvedba hitrostnih ovir.