Gozdno učna pot na Golem Brdu

Simon  –  06. 05. 2021  –  KS Seničica – Golo Brdo
01782D63-BC61-4810-8B68-606E16D041C6.jpeg
01782D63-BC61-4810-8B68-606E16D041C6.jpeg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Sprehajalne in planinske poti v gozdovih na Golem Brdu bi lahko obogatili z informativnimi tablami in jih povezali v gozdno učno pot. Lesene table bi lahko prikazovale informacije o avtohtonih rastlinskih in živalskih vrstah in drugih zanimivostih o okolici.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Gozdno učno pot bi lahko pripravili v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in Lovsko družino Medvode. Ob eni izmed gozdnih sprehajalnih ali planinskih poti bi postavili informacijske table, ki bi skupaj sestavljale gozdno učno pot.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Na delu poti od Slavkovega doma do razcepa za Katarino pri Petelincu.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 7. 2021 in 31. 12. 2022.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Vrednost projekta

7000 €