Predlagaj!

Predloge o porabi participativnega dela proračuna občine je bilo mogoče oddati do 7. maja 2021.

Kakšen je proračun?

Participativnemu proračunu je namenjenih 300.000 EUR proračunskih sredstev Občine Medvode za leti 2021 in 2022. Vrednost posameznega predloga je omejena na 3.000 do 20.000 EUR.

Kakšen naj bo predlog?

Biti mora izvedljiv v proračunskem obdobju 2021 - 2022, skladen z zakonodajo in v pristojnosti Občine Medvode. Vse predloge glede na te kriterije oceni posebna komisija, ki jo imenuje župan.

In če vse štima?

Če tvoj predlog ustreza kriterijem, se o njegovi izvedbi neposredno odločijo občanke in občani z glasovanjem v naslednji fazi participativnega proračuna.

Glasuj!

Med 14. in 20. junijem 2021 si lahko neposredno soodločal/-a o porabi 300.000 EUR proračunskih sredstev Občine Medvode.

Kaj?

Med vsemi oddanimi predlogi so občanke in občani izbrali tiste, za katere si najbolj želijo, da bi bili uresničeni.

Kdo?

Glasoval je lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v občini Medvode, star/-a vsaj 15 let.

Kako?

Poleg spletnega je bilo možno tudi glasovanje z asistenco, in sicer v prostorih Občine Medvode.

Spremljaj

Spremljaj izvedbo izglasovanih projektov participativnega proračuna na tem spletnem mestu.

Glasovanje je zdaj zaključeno, izglasovani projekti so znani. V projektu Sodeluj in glasuj! Občine Medvode je bilo izglasovanih 32 predlogov, ki bodo izvedeni v letih 2021 in 2022. Za izvajanje izglasovanih projektov je odgovorna Občina Medvode. V tej fazi cikla participativnega proračuna bomo skrbeli za ažurno obveščanje o napredovanju projektov.

Izglasovani predlogi (32)

Zbiljski gaj / Vaški trg – središče za vse...

04. 06. 2021  •  KS Medvode - center

Naselje Zbiljski gaj ima 80 hiš, ki vsebujejo preko 100 stanovanjskih enot. Po projektu...
20000 €
Se izvaja

Postavitev informacijskih tabel in izdelava 3D...

07. 05. 2021  •  KS Smlednik

Grad Smlednik predstavlja ključen spomenik dediščine srednjega veka v naših krajih in...
5000 €
Se izvaja

Ureditev spominskega obeležja v Studenčicah

07. 05. 2021  •  Polhograjci 2

Spominsko obeležje v spomin na kurirsko postajo med II. sv. vojno je že nekaj let...
3000 €
Čaka na izvedbo

Ureditev okolice Ekološkega otoka Studenčice

07. 05. 2021  •  Polhograjci 2

Ekološki otok pri "Knavsovi smreki" leži tako na samem vhodu v vas Studenčice kot tudi...
9000 €
Čaka na izvedbo

Postavitev nadstreška na avtobusnih postajališčih

07. 05. 2021  •  KS Zbilje

Vse avtobusna postajališča v Zbiljah so trenutno brez nadstreškov, kar sigurno vpliva...
6800 €
Izveden

Park spomina in življenja

07. 05. 2021  •  KS Pirniče

Da bi osmislili in vsebinsko ter funkcionalno nadgradili prostor okoli spomenika NOB,...
5000 €
Se izvaja

Informativna tabla Golo Brdo

07. 05. 2021  •  KS Seničica – Golo Brdo

Golo Brdo je zelo razvejano naselje na obrobju občine Medvode. Kljub odmaknjenosti pa...
5000 €
Se izvaja

Usmerjevalne table v Žlebeh

07. 05. 2021  •  Polhograjci 2

Žlebe so zelo razpršena vas, ki je prepredena z veliko cestami. Kdor se v vasi znajde...
5000 €
Izveden

Ureditev ekološkega otoka na Belem

07. 05. 2021  •  Polhograjci 1

Na Belem sta dva ekološka otoka (na Ojstricaj in pri obračališču). Pred leti so krajani...
4000 €
Čaka na izvedbo

GOZDNI PROSTOR ZA DRUŽENJE IN IGRO

06. 05. 2021  •  KS Sora

"Poglej globoko v naravo in vse boš razumel bolje," je rekel Albert Einstein. Tudi v...
6800 €
Se izvaja

Gozdno učna pot na Golem Brdu

06. 05. 2021  •  KS Seničica – Golo Brdo

Sprehajalne in planinske poti v gozdovih na Golem Brdu bi lahko obogatili z...
7000 €
Se izvaja

Postavitev cestnih luči pod gostilno Mihovec;...

06. 05. 2021  •  KS Pirniče

Že več let na odseku pod gostilno Mihovec manjka cestna luč. Težave imamo stanovalci...
7000 €
Se izvaja

DOKONČANJE JAVNE RAZSVETLJAVE TRNOVEC

06. 05. 2021  •  Polhograjci 1

Zagotovitev varnosti krajanov in udeležencev v prometu na delu ceste skozi naselje...
10000 €
Se izvaja

Umiritev prometa v Sori

06. 05. 2021  •  KS Sora

V obdobju zadnjih 20 let se je promet v Sori in Rakovniku močno povečal (predvsem v...
15200 €
Se izvaja

Zgodovina krajev v vzhodnih Polhograjskih...

06. 05. 2021  •  Polhograjci 1

  Zgodba krajev v medvoških Polhograjcih v sebi nosi bogato in zanimivo...
18000 €
Se izvaja

Dopolnitev igral na igrišču POŠ Sora

05. 05. 2021  •  KS Sora

Z namenom, da se celovito uredi otroško igrišče in ponudi tako šolskim otrokom, kot...
3000 €
Izveden

KRAJINSKA UREDITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA IN...

05. 05. 2021  •  KS Smlednik

Gre za nadgradnjo igrišča za šport in rekrecijo ( ki ga, poleg učencev OŠ Simona...
20000 €
Se izvaja

Postavitev točke prve pomoči v Žlebah “na...

05. 05. 2021  •  Polhograjci 2

Pot na sv. Jakob čez Planino je zelo priljubljena med pohodniki in kolesarji - tako...
4000 €
Čaka na izvedbo

Ureditev zunanje učilnice na zelenici pri OŠ...

05. 05. 2021  •  KS Medvode - center

Izobraževanje na svežem zraku bi spodbudilo razvijanje gibalnih in umskih sposobnosti...
9000 €
Se izvaja

Otroško igrišče (Stari grad)

05. 05. 2021  •  KS Smlednik

Otroško igrišče. Posodobitev. Zamenjava gugalnice ki nima ustreznega certifikata....
4500 €
Izveden

Kolesarnica ob Osnovni šoli Pirniče

04. 05. 2021  •  KS Pirniče

V današnji družbi želimo spodbujati trajnostno mobilnost.  S povečanjem pokrite...
6000 €
Se izvaja

Obnovitev igral na otroškem igrišču ob Osnovni...

04. 05. 2021  •  KS Pirniče

Najlepši spomini iz otroštva so mnogokrat vezani na igranje s sovrstniki na zunanjih...
20000 €
Se izvaja

Učilnica na prostem ob Osnovni šoli Pirniče

04. 05. 2021  •  KS Pirniče

Ob Osnovni šoli Pirniče že nekaj časa načrtujemo učilnico na prostem z namenom, da bi...
8000 €
Se izvaja

Omejitev hitrosti na cesti skozi Zbilje

03. 05. 2021  •  KS Zbilje

na cesti skozi zbilje, kipoteka od gasilkega doma proti smledniku, večina voznikov vozi...
3500 €
Izveden

Defibrilator na Škofjeloški cesti 17 v...

30. 04. 2021  •  Preska

V blokovskem naselju Preska (Škofjeloška in Kalanova) ni defibrilatorja, ki bi bil...
3500 €
Izveden

OTROŠKO IGRIŠČE V HRAŠAH

29. 04. 2021  •  KS Smlednik

V vasi je veliko majhnih otrok in zdi se mi, da nujno potrebujemo prostor, kjer bi se...
15000 €
Se izvaja

Zunanja igrala Vrtec Preska

29. 04. 2021  •  Preska

Otroci potrebujejo gibanje za zdrav razvoj. In dodatna zunanja - kakovostna igrala so...
3000 €
Izveden

Asfaltiranje ovinka ob Bitenčevem vikendu

23. 04. 2021  •  KS Pirniče

Ob izdelavi nove - asfaltirane kolesarske poti med Medvodami in Ljubljano bo cesta, ki...
4000 €
Se izvaja

Drevored v okolici OŠ Medvode

21. 04. 2021  •  KS Medvode - center

Povprečna temperatura se v Sloveniji zelo hitro dviguje. Še posebej so visokim...
8000 €
Čaka na izvedbo

Obnova športnega igrišča

19. 04. 2021  •  KS Senica

Dotrajana asfaltna podlaga, koš, goli in označbe.  Zamenjava asfalta, utrditev...
17000 €
Izveden

Hitrostne ovire

18. 04. 2021  •  KS Vaše – Goričane

Postavitev hitrostnih ovir skozi naselje Goričane.Po novi cest so se hitrosti povečale...
16000 €
Se izvaja

Info -tur. tabla PRESKA, klopce in koši za...

12. 04. 2021  •  Preska

ZDRUŽENI PROJEKT 1.) Vasi PRESKA ni več - vsaj uradno ne. Toda ime vasi živi v naših...
12000 €
Se izvaja

Neizbrani predlogi (129)

Reševanje pomanjkanja vode v vasi Belo

04. 05. 2021  •  Polhograjci 1

V vasi Belo se srečujemo s pomanjkanjem vode. Problem se rešuje z dovažanjem...

Igrišče s počivališčem in razgledno točko pod...

12. 04. 2021  •  KS Seničica – Golo Brdo

Na Golem Brdu je ogromno otrok, nimamo pa nobenega igrišča/zbirališča za otroke. Pod...

FLANCANJE MALO DRUGAČE

03. 05. 2021  •  KS Smlednik

Projektni predlog naslavlja vse bolj zamegljeno razmejevanje zasebnega od skupnega....
3500 €

Izgradnja pločnika ob prehodu čez železniško...

13. 04. 2021  •  Preska

Odprava nevarnega odseka ceste čez železniško progo in s tem izboljšanje prometne...

Javna razsvetljava

02. 05. 2021  •  KS Senica

Vzpostavitev stanja kot je bilo pred izgradnjo kanalizacije Ponovna montaža javne...
8000 €

Asfaltiranje ceste Valburga

05. 05. 2021  •  KS Smlednik

Že 36 let se vozimo po makadamu, zato mislimo, da bi bilo prav, da se še ta manjkajoči...
15000 €

Nadstreški na avtobusnih postajališčih

04. 05. 2021  •  KS Pirniče

Potnikom bolj uporabno avtobusno postajališče. Spodbujanje uporabe javnega...
20000 €

Zunanja plezalna stena

27. 04. 2021  •  KS Medvode - center

Plezanje oz. bolderiranje je hitro razvijajoč šport, pri čemer deluje veliko število...

Ureditev vaškega jedra ob Domu krajanov v Hrašah

07. 05. 2021  •  KS Smlednik

Veseli smo, da je urejeno lastništvo Doma krajanov Hraše, ki smo ga izgubili z...
12000 €

Uretova šterna

30. 04. 2021  •  KS Zbilje

-varovanje kulturne dediščine -varovanje virov pitne vode -prispevek k izgledu...
7500 €

Obnova - asfaltiranje ceste v vasi Dol v KS Sora

03. 05. 2021  •  KS Sora

Asfaltiranje dotrajane ceste.  Asfaltiranje ceste (odstranitev starega asfalta, fino...
20000 €

Hitrostne ovire Seničica

09. 04. 2021  •  KS Seničica – Golo Brdo

Na Seničici je pravo dirkališče, kar tudi potrjuje poročilo prikazovalnika hitrosti. Na...
18000 €

Pločnik Seničica

09. 04. 2021  •  KS Seničica – Golo Brdo

Hitrosti so previsoke, bankine ni, odsek pa je zelo ozek in nevaren za pešce in...

Poligon z grbinami oz. "pumptrack" v PRESKI

03. 05. 2021  •  Preska

Gre za krožno pot, ki je sestavljena iz grbin in ovinkov in je namenjena kolesarjem, na...
20000 €

Dodatna igrala na igrišču

05. 05. 2021  •  KS Senica

Prostor je velik in ko je veliko otrok kar malo zmanjka, da bi se otroci...
8000 €

Sanacija udarnih jam in utrditev bankin od...

05. 05. 2021  •  Polhograjci 2

Cesta od t.i. Knavsove smreke (parcelna številka 433/4, k.o. Žlebe) navzgor (parcelni...

Poglobitev bazena straža in ureditev okolice

05. 05. 2021  •  KS Pirniče

Ob vsakem večjem nalivu voda nanosi kamenje v bazen ter gnoj iz sosednjih...

Celostna ureditev območja deponije Pristava v...

01. 05. 2021  •  Polhograjci 2

Po asfaltiranju prostora na območju deponije Pristava se ponuja možnost ureditve...
20000 €

Avtobusna postaja Vaše

08. 04. 2021  •  KS Vaše – Goričane

Ob vzpostavitvi krajevne avtobusne linije Stanežiče - Sora je bila avtobusna postaja za...

Mokrišče Zbilje

07. 05. 2021  •  KS Zbilje

Ob Zbiljskem jezeru je ob sanaciji pred 25 leti nastalo novo mokrišče, ki pa se je...

Rampa na cesti na Stari grad +parkirna ura

01. 05. 2021  •  KS Smlednik

Živimo pod Starim gradom in se dnevno odpravimo pes po cesti na grad. Problem vidimo v...

Ureditev igrišča med bloki Medvode

26. 04. 2021  •  KS Medvode - center

Igrisce ni glih v ok stanju so pomankljivosti kot so kaksno novo igralo.kot ste omenili...

Sprehajalna pot ob Sori

05. 05. 2021  •  KS Senica

Potke so ampak ne urejene V teh časih se je pokazalo, kako pomembne so sprehajalne...

Oprema za gasilce PGD Preska-Medvode

02. 05. 2021  •  Preska

Opreme nimajo gasilci nikoli dovolj. V letu 2020 so z občino Medvode kupili novo...

Poligon z grbinami oz. pump trek steza

28. 04. 2021  •  KS Smlednik

Poligon je asfaltna krožna steza z grbinami, namenjena kolesarjem, pa tudi uporabnikom...
20000 €

TVD "Partizan" Medvode

05. 05. 2021  •  KS Medvode - center

Telesno vzgojno društvo Partizan Medvode formalno še obstaja, dejansko pa ni aktivno,...

Postavitev abakusa na otroškem igrišču OŠ...

07. 05. 2021  •  KS Smlednik

Izziv: razvijati desno polovico možganov ( uporaba Brainobrain metode), seznaniti...
7000 €

Sprehajalna pot ob reki Sori

04. 05. 2021  •  KS Medvode - center

Pomankanje sprehajalnih poti, lepih kotickov, klopc za obcudovanje reke in...

Poploščenje fitnesa v naravi

03. 05. 2021  •  KS Zbilje

Ureditev prostora fitnesa na Zbiljski dobravi. Položitev plošč okoli fitnes...
6000 €

Obnova igrišča na Medvoški cesti ob vrtcu...

07. 05. 2021  •  KS Medvode - center

Igrišče na Medvoški cesti je zelo lepo, a žal precej zastarelo. Potrebna bi bila...
12000 €

Žlebe 13 in 13g

03. 05. 2021  •  Polhograjci 2

Jemo prah in se vozimo po jamah, kljub večkratni intervenciji. Da bi imeli eno samo...

Obnovitev vodovoda Zbilje

16. 04. 2021  •  KS Zbilje

V Zbiljah imamo dotrajane, nevarne vodovodne cevi. Nujno je potrebna čimprejšnja...

Iniciativa za duševno zdravje (IDZ)

01. 05. 2021  •  KS Medvode - center

Ker je epidemija Covida-19 in z njim karantenske odredbe načela duševno zdravje...
7000 €

Postavitev otroških gozdnih hišk in...

16. 04. 2021  •  Preska

Da bi spodbudili otroke k hoji in rekreaciji, bi ob gozdu postavili nekaj drvesnih ali...
10000 €

Tabli s prikazovalnikom hitrosti ob Škofjeloški...

06. 05. 2021  •  Preska

Na Škofjeloški cesti, v odseku od Lovskega doma do cvetličarne, je hitrost omejena na...
7000 €

Zamenjava tabel za označitev ulic v Preski

14. 04. 2021  •  Preska

Večina zelenih tabel, ki v Preski označujejo začetek posamezne ulice, je očitno...

OTROŠKO IGRIŠČE - VAŠKI GENERACIJSKI PARK

06. 05. 2021  •  KS Pirniče

V petih vaseh KS Pirniče za druženje krajanov vseh generacij nimamo vaškega parka in...
18000 €

'Pametno' parkiranje v Polhograjcih

06. 05. 2021  •  Polhograjci 1

Predlog ureja promet in parkiranje na območju Polhograjcev. Predvsem na...

Asfaltiranje Ceste v Žlebe

16. 04. 2021  •  Polhograjci 2

Asfaltiranje makadamske ceste bi odpravilo nenehno sanacijo obstoječe ceste, poleg tega...

Slovenska zastava v vsako gospodinjstvo.

26. 04. 2021  •  KS Sora

Dvig narodne zavesti ob praznovanju 30. letnice samostojne države Slovenije. Skupen...
4000 €

Asfaltiranje in podaljšanje poti ob Zbiljskem...

04. 05. 2021  •  KS Zbilje

Veliko turistov in domacinov prihajajo na Zbiljsko jezero, vendar lokacija ne ponuja...

Slovenska zastava ponosno v vsak dom

06. 05. 2021  •  KS Pirniče

Nizka narodna zavest se kaže zlasti ob državnih praznikih, ko večine hiš ne krasijo...
15000 €

Postavitev počivališč za kolesarje in pešce

05. 05. 2021  •  KS Zbilje

Ker sem mnenja, da je v Zbiljah premalo takih površin namenjenih za počitek...
7500 €

Ureditev dodatnih parkirišč ob blokih na...

07. 05. 2021  •  KS Medvode - center

Problem parkiranja na Klanski 1,3,5,7,9 je zelo pereč. Pogosto se parkira na zelenici...

Sajenje in vzdrževanje velikih dreves v urbanem...

10. 04. 2021  •  KS Medvode - center

Ljudje smo povezani z naravo, zato se v mestih ali vaseh sadi drevesa, drevorede in...
20000 €

Informativna knjižica o Polhograjcih z dodatkom...

06. 05. 2021  •  Polhograjci 1

V zadnjem letu smo opazili velik porast obiskovalcev naših prelepih Polhograjcev. Kmalu...
10000 €

Sprehajalna pot ob Savi, meditativna pot z...

14. 04. 2021  •  KS Pirniče

Pot je zarascena,zato bi bila potrebna ureditev poti ob Savi od Sp. Pirnic pa do mosta...

Ureditev pločnika

23. 04. 2021  •  KS Zbilje

Pred trgovino v Zbiljah se konstantno dogaja, da vozniki parkirajo na pločniku....

Sankališče

03. 05. 2021  •  Preska

preživljanje prostega časa v naravi tudi v zimskem času predlagam da se ob tekaški...

Gozdna učna pot

03. 05. 2021  •  KS Smlednik

aktivno preživljanje prostega časa v gozdu ureditev gozdne učne poti (lep primer je...

Program: Pirniče – pozdravimo se! (v...

07. 05. 2021  •  KS Pirniče

V »corona« časih se žal tudi naša občina sooča s porastom števila oseb v psihosocialni...
20000 €

Komunikacijska točka Pirniče (info/galerija)

04. 05. 2021  •  KS Pirniče

Info točke oziroma oglaševalskih mest za družbeno-kulturno dejavnost v občini Medvode,...
16000 €

Postavitev knjigobežnice

05. 05. 2021  •  Polhograjci 2

"Knjige so sanje, ki jih držimo v rokah." - Neil Gaiman  Predlagam postavitev...

Oglasna deska Seničica

09. 04. 2021  •  KS Seničica – Golo Brdo

V kraju Seničica nimamo nobene oglasne deske razen na kontajnerju od Krajevne...

Igrišče Bonovec

09. 04. 2021  •  KS Seničica – Golo Brdo

Veliko se z otroci sprehajamo in kakšno igrišče bi bilo super, da bi se otroci na...

Podhod Preska-Medvode klančina primerna za vozičke

05. 05. 2021  •  Preska

Trenutno je z otroškim vozičkom pot iz Preske v Medvode preko podhoda skoraj nemogoča....

Prestavitev bankomata v Smledniku

05. 05. 2021  •  KS Smlednik

Kletne prostore doma KS Smlednik občasno zalijejo meteorne vode, ki povzročijo precej...
9000 €

Obračališče 25-ke

03. 05. 2021  •  KS Medvode - center

Razgibavanje starejših (in mlajših). Postavitev nekaj športnih igral na "oazi"...
6000 €

Ureditev električnega priključka na kopališču Sora

05. 05. 2021  •  KS Vaše – Goričane

Območje ob kopališču Sora v Goričanah ima po mnenju medvoške turistične stroke zelo...
6000 €

Otroško igrišče s klopcami za druženje

02. 05. 2021  •  KS Smlednik

V naselju Dragočajna živi veliko otrok, v naslednjih letih pa je načrtovanih še kar...

Ureditev novih parkirišč ob Cesti v Bonovec

02. 05. 2021  •  Preska

Pri cesti v Bonovec ni javnih parkirišč, kjer bi obiskovalci sprehajalne/kolesarske...

Javna razsvetljava in hitrostne ovire od Prima...

07. 04. 2021  •  KS Sora

Ker je ta cestni odsek zelo nevaren. Da bo nevarna pot v šolo postala varna pot v...

Betonska miza za namizni tenis oz. pingpong

07. 05. 2021  •  KS Medvode - center

Šport in druženje brezdvomno vplivata na dobro počutje ljudi. Menim, da moramo kot...
3500 €

Umiritev prometa s cestnimi grbinami v ulici...

02. 05. 2021  •  KS Sora

Omenjena ulica med Sora 33 - Sora 44f ima ob vstopu prometne znake, da je dovoljeno...

Avtomatiziran sistem izposoje koles, e-koles

02. 05. 2021  •  KS Medvode - center

Občina Medvode je zelo razvejana in z avtomatizirano izposojo bi dosegli še večjo...

Obnovitev peš poti ob jezeru

02. 05. 2021  •  KS Zbilje

Dolgo časa že živi ideja o poti okoli Zbiljskega jezera. Z ureditvijo stare peš...

Brezplačno aktivno varstvo čez počitnice

01. 05. 2021  •  Preska

Pandemija še vedno močno vpliva na naša življenja, predvsem otrokom so bile zaradi...

Hitrostne ovire ob blokih na Škofjeloški cesti

06. 05. 2021  •  Preska

Intervencijska pot, ki dejansko služi kot cesta do parkirišč ob blokih na Škofjeloški...

Nova preplastitev ceste pri "Mamovskem znamenju"

10. 05. 2021  •  Polhograjci 1

Primerna infrastruktura (električna energija, voda in cesta) v Polhograjskih dolomitih...
8700 €

Streetworkout - calisthenics park

07. 05. 2021  •  Preska

V Preski pogrešamo prostor za druženje in telesno vadbo. V sodobnem svetu so že nekaj...
15000 €

Projekt ureditve odlaganja odpadkov na območju...

05. 05. 2021  •  Polhograjci 1

Predlog projekta naslavlja problem odvrženih odpadkov, predvsem plastične in...
9000 €

Nova preplastitev ceste Studenčice - Tehovec

10. 05. 2021  •  Polhograjci 1

Ker je cesta pomembna tako za prebivalce vasi Tehovec, dnevne migrante, športne...
7200 €

Izgradnja pločnika do OŠ Preska

05. 05. 2021  •  Preska

Pot do Osnovne šole Preska, ki vodi po klancu Preške ceste, je nevarna, saj morajo...

Ekološka trgovina z lokalnimi izdelki

04. 05. 2021  •  KS Medvode - center

S konceptom ekološke trgovinice bi podprli lokalne pridelovalce, ki jih je veliko, a...

Motivacijska svetovalnica za mladostnike

04. 05. 2021  •  KS Medvode - center

Preteklo leto je prineslo med mladostnike kar nekaj tesnobe, introveniranosti,...

Spominski park - Gramozna jama

05. 05. 2021  •  KS Medvode - center

V Gramozno jamo na Svetju je nacistični okupator 31. 12. 1943 iz begunjskih zaporov...
7000 €

Mini adrenalinska/motorična pot /gibalnica za...

03. 05. 2021  •  KS Smlednik

spodbujanje rekreacije in preživljanja prostega časa v naravi, tako otrok kot...

Parkirišče za avtodome - PZA

03. 05. 2021  •  KS Medvode - center

Občina Medvode je zeleno okno Ljubljane in zakaj ne bi turiste obdržali v lastni občini...

Vgradni trampolini ob Zbiljskem jezeru

03. 05. 2021  •  KS Zbilje

aktivno preživljanje prostega časa v naravi postavitev večih vgradnih trampolinov ob...
4000 €

Šolska ulica - umirjanje prometa

27. 04. 2021  •  KS Pirniče

Predlog naslavlja težavo ozke ceste od glavne ceste pri bivšem vrtcu do pešpoti, ki...

Javna razsvetljava Sora (relacija Hiša...

26. 04. 2021  •  KS Sora

Predlog povečuje prometno varnost. Ob rekonstrukciji ceste so bila izvršena vsa...
5500 €

Zbiljski gaj / Vaški trg z otroškim igriščem

15. 04. 2021  •  KS Medvode - center

Naselje Zbiljski gaj ima 80 hiš, ki vsebujejo preko 100 stanovanjskih enot. Po projektu...

ZBILJSKI GAJ - UREDITEV CESTE IN PARKA

19. 04. 2021  •  KS Medvode - center

ZBILJSKI GAJ - nujno potrebna UREDITEV CESTE v celotnem naselju. Težavo predstavljajo...

Pohodna pot od sotočja do vrha Brezovca z...

18. 04. 2021  •  KS Pirniče

Ko bo narejena nova brv na sotočju, bo to čudovito izhodišče iz centra Medvod in iz...

Ureditev odvodnjavanja ob cesti na Seničici

19. 04. 2021  •  KS Seničica – Golo Brdo

Ob cesti na Seničici poteka jarek, v katerem ob deževjih zastaja voda. Posledično se...

Ureditev cest in parka v Zbiljskem gaju

19. 04. 2021  •  KS Medvode - center

Pozdravljeni, Zivimo na naslovu Zbiljska cesta 119 in glasujem za asvaltiranje ceste...

Prehod za pešce z grbino Seničica

09. 04. 2021  •  KS Seničica – Golo Brdo

Zelo nepregledno križišče, ki ga vsakodnevno večkrat prečka veliko kolesarjev in...

Otroško igrišče Preska

11. 04. 2021  •  Preska

Pred kratkim so pri OŠ Preska končali prizdek. Poleg tega so uredili tudi novo šolsko...
14000 €

Ureditev ceste med rondojem Senica in Mostom...

09. 04. 2021  •  KS Senica

Ta odsek je ozek in srečanje z šleperji , ki jih je veliko (papirnica) je težavno Za...

Ureditev fasade na OŠ Preska

14. 04. 2021  •  Preska

Krajani Preske se zavedamo, da je v pripravi izgradnja nove osnovne šole v Preski. Po...

Vsaj 2 dodatna ekološka otoka

10. 04. 2021  •  KS Seničica – Golo Brdo

Ker je v KS Seničica - Golo Brdo samo 1 urejen Eko otok, in sicer na Golo Brdo - Hrib,...

Izredno nevarna cesta

13. 04. 2021  •  KS Pirniče

Ker je esta ZELO nevarna je ozka, kjer je broblem že če se srečata dva...

Nevarna šolska pot

13. 04. 2021  •  KS Pirniče

Kolovoz, ki služi kot šolska pot je postala nevarna . Po tej makadamski cesti, ki...

Ureditev meteorne kanalizacije pri h. št. Vaše 28

08. 04. 2021  •  KS Vaše – Goričane

Pri gradnji kanalizacije in obnovi ceste v Vašah pri h. št. 28 ni bil ustrezno urejen...

Ureditev in osvetlitev nevarne ulice od kmetije...

13. 04. 2021  •  KS Pirniče

Zato, ker je cesta v slabem stanju, je neosvetljena, brez pločnika in nima označenih...

Sprehajalna pot Smlednik/Dragočajna

07. 04. 2021  •  KS Smlednik

Pomanjkanje varnih sprehajalnih poti in varne peš poti za otroke iz Smlednika za pot v...

Solarna cestna LED svetilka

09. 04. 2021  •  KS Seničica – Golo Brdo

1. Zaradi neosveščenih vaščanov, ki v nočnem času, pod okriljem teme, odlagajo kosovne...

Hitrostne ovire

07. 04. 2021  •  KS Sora

Ta predlog zato, ker je vas Sora postala dirkališče. In to naj bo cesta proti Katarini,...

Klopce na Bonovcu

09. 04. 2021  •  KS Seničica – Golo Brdo

Na Bonovcu je sedaj lepo urejena pot, pogrešamo pa pešci kakšno klopco na klancu in...

Obcestna razsvetljava Seničica

09. 04. 2021  •  KS Seničica – Golo Brdo

Na cesti skozi Seničico proti Žlebom je veliko tranzitnega prometa. Več odsekov je zelo...

Koši za smeti in pasje iztrebke na Bonovcu

09. 04. 2021  •  KS Seničica – Golo Brdo

Na cesti čez Bonovec je veliko sprehajalcev, ki odmetavajo smeti v naravo. Veliko je...

Obnovitev Športnega parka v Sori

10. 05. 2021  •  KS Sora

Športni park v Sori je bil pred dvema desetletjema zgrajen v organizaciji takratnega...

Vodni športi na Zbiljskem jezeru

07. 05. 2021  •  KS Medvode - center

Moje ime je Srečko Prijatelj in stanujem v naselju Zbiljski gaj. Pri preselitvi v...

Prehod za pešce z grbino pri samostanu

07. 05. 2021  •  KS Sora

Prehod za pešce pri samostanu je potreben, saj tam veliko družin/otrok/starostnikov...
15000 €

Ureditev in osvetlitev table z zemljevidom ter...

07. 05. 2021  •  KS Zbilje

Obstoječa tabla z zemljevidom je v izredno slabem stanju in potrebna čimprejše...

Ureditev poti in okolice križa pri krožišču

07. 05. 2021  •  KS Zbilje

Križ pri krožišču (nasproti Spar trgovine) je bil pred dvema letoma popolnoma obnovljen...
4000 €

Ureditev vaškega trga – središča za vse generacije

07. 05. 2021  •  KS Medvode - center

V naselju Zbiljski gaj, po skoraj 20 letih, še vedno čakamo na ureditev vaškega trga,...

Medgeneracijsko povezovanje

07. 05. 2021  •  Polhograjci 2

Predlog je nastal iz preproste kmečke ideje kako med seboj povezati večino starejše...

Igrišče med Dragočajno in Mošami

07. 05. 2021  •  KS Smlednik

V vaseh Moše in Dragočajna ni lokacij, kjer bi lahko postavili igrišče za otroke. TD...

Asfaltiranje ceste na Planini

07. 05. 2021  •  Polhograjci 2

Po vsakem dežju odnese del ceste (pesek), ob tem nastajajo jame in večja količina vode...

Turistična učna "tabla" na sotočju

07. 05. 2021  •  KS Medvode - center

Medvode ležijo na sotočju dveh rek in lokacija kjer se stekata Sora in Sava je...
3000 €

Ureditev varnega avtobusnega postajališča v...

06. 05. 2021  •  KS Sora

V Rakovniku, v smeri Sore, žal ni urejenega varnega izstopa iz avtobusa na...

Razširitev cestnega odseka

06. 05. 2021  •  KS Sora

Cesta proti zgornjem Rakovniku je včasih zelo obremenjena, avtomobili ali tovornjaki pa...

Reševanje problema vodooskrbe na Belu /...

07. 05. 2021  •  Polhograjci 1

Vodooskrba na Belu je že dlje časa problematična. Ob deževju se polnjenje vodohreamov...

Sanacija ceste na Branovo

07. 05. 2021  •  Polhograjci 2

Stalno popravljanje makadamske ceste, ki bi bila brez vaščanov hudournik Asfaltiranje...

Javna razsvetljava v Hrašah

07. 05. 2021  •  KS Smlednik

To je sprehajalna pot za vaščane in okoliških vasi, ki vodi do hraškega bajerja. Tu je...

Javni WC

07. 05. 2021  •  KS Medvode - center

Omogočiti potnikom "storitve" wc na začetni - končni postaji. Postavitev še dveh (2)...

Cestno ogledalo

07. 05. 2021  •  Polhograjci 2

Cestno ogledalo bo izboljšalo prometno varnost pri vključevanju na glavno cesto s smeri...

Podhod Barletova

07. 05. 2021  •  Preska

Ker je projekt izpadel iz dosedanjih predlogov in bil neuspešen na kandidaturi za...

Nadgradnja panoramskih kamer na Donitovem dimniku

07. 05. 2021  •  KS Medvode - center

Pred leti sta bili na Donitov dimnik montirani dve panoramski kameri. Ena s pogledom na...

Ureditev ob športnem igrišču Partizan

06. 05. 2021  •  KS Medvode - center

Košarkaško igrišče in skate park v Partizanu sta že dotrajana - talna površina je...

Asfaltiranje ceste Valburga

06. 05. 2021  •  KS Smlednik

Že 36 let se vozimo po makadamu, zato mislimo, da bi bilo prav, da se asfaltira...

Klopi ob poti čez Bonovec in prometni znak

06. 05. 2021  •  Preska

Pot čez Bonovec je že od nekdaj priljubljena sprehajalna pot v Preski. Včasih...

V IZBRANO SMER PO PRAVI POTI

06. 05. 2021  •  Polhograjci 1

Na področju Polhograjci 1 ležijo vasi Trnovec, Topol, Tehovec, del Setnice, Brezovica...
15000 €

Nadstreški za smetnjake

06. 05. 2021  •  KS Seničica – Golo Brdo

Nekateri smetnjaki na Golem Brdu in Seničici niso zaščiteni s strehami. Zaradi vetra,...

Oznake za postajališča šolskega avtobusa

06. 05. 2021  •  KS Seničica – Golo Brdo

Postajališča šolskega avtobusa v krajnevni skupnosti niso označena. Table ali talne...

Asfaltiranje parkirišča pri Domu krajanov Pirniče

06. 05. 2021  •  KS Pirniče

Parkirišče za Domom krajanov Pirniče že od nekdaj čaka na asfaltiranje. Vsak dan na...

Zmanjšanje hitrosti na cesti 413 med tablo...

06. 05. 2021  •  KS Smlednik

Cesta je zelo prometna in vozniki ne upoštevajo omejitev hitrosti, pogosto so med njimi...

Gozdna učna pot Preska

06. 05. 2021  •  Preska

  Poti v gozdu nad Presko so odlične za popoldanski rekreacijski sprehod,...