Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagana vrednost projekta presega zgornjo dovoljeno vrednost 20.000 EUR za posamičen predlog, zato je predlog izločen iz glasovanja.


Izgradnja pločnika ob prehodu čez železniško progo v Preski in prehoda za pešce

JADRANKA BIJUKLIĆ JADRANKA BIJUKLIĆ  –  13. 04. 2021  –  Preska

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Odprava nevarnega odseka ceste čez železniško progo in s tem izboljšanje prometne varnosti za pešce.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Na obeh straneh prehoda čez železniško progo v Preski ni zgrajenega pločnika za pešce. Ravno tako v samem križišču s Škofjeloško cesto ni nobenega prehoda za pešce. Ker je na tem delu ceste vsakodnevno veliko število pešcev, je nujno zgraditi pločnike in označiti prehod za pešce, saj je trenutno hoja na tem delu cestišča izredno nevarna zaradi gostega prometa. Ker ni prehoda za pešce na delu cestišča pri stanovanjski hiši Škofjeloška cesta 2, tako ni možno zakonito prečkanje cestišča oz. je le-to onemogočeno, saj mimo te stanovanjske hiše in do nadaljevanja pločnika dostop enostavno ni možen zaradi "zelenih ovir".

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt je moč izvesti na delu zemljišča, ki je v javni lasti in ne presega dodeljenih sredstev.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Preska-prehod čez železniško progo.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

1. - 10.7.2021

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov